Else Ragni Yttredal

Avatar Yttredal

Dr. Else Ragni Yttredal

0.022 (144)

Meckenheimer Allee 166

53115 Bonn

PostDoc

- Sustainability Science

- Geiranger World Natural Heritage

- Norway, Europe

Else Ragni is also connected to the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Ålesund.

Mobile Phone Number: +47 41 61 34 03

Publications

YTTREDAL, E. R., LÖFFLER, J. & TSCHORN, K. M. (2024) From the Question How to Act in a Sustainable Manner, Back to the Question Why We Act Unsustainably. Ambio. https://doi.org/10.1007/s13280-024-02024-5

Yttredal, E. R. (2023) The Social Priorities in Unsustainable Development. An Empirical Approach. Dissertation (PhD). University of Bonn, Department of Geography. URL: https://hdl.handle.net/20.500.11811/10610 and https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-69626

Yttredal, E. R. & Homlong, N. (2022) Understanding the Blurry Picture of Tourism Expenditure in a Cruise Destination (Geirangerfjord – Norway). Tourism Today, 21.

Yttredal, E. R., Homlong, N. (2020) Perception of Sustainable Development in a Local World Heritage Perspective. Sustainability, 2020, 8825.

Yttredal, E. R., Homlong, N. (2020) Travel Format versus Nationality as Drivers of the Perception of Crowding in a Rural Tourist Destination. Athens Journal of Tourism, 7, 4.

Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen. (2016) Kva rolle spelar verdiar i samordning av det bustadsosiale arbeidet i kommunane?. Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.

Yttredal, Else Ragni. (2015) Statlig styring og regional innovasjonspolitikk. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.

Jakobsen, S. E., Byrkjeland, M., Båtevik, F. O., Pettersen, I. B., Skogseid, I., Yttredal, E. R. (2012) Continuity and Change in Path-Dependent Regional Policy Development: The Regional Implementation of the Norwegian VRI Programme. Norsk Geografisk Tidsskrift, 66, 3.

 

Reports

Tippett, Arron Wilde; Yttredal, Else Ragni; Strand, Øivind. (2020) Ecolabelling for tourism enterprises: What, why and how. 2020.

Yttredal, Else Ragni; Babri, Sahar; Diez Gutierrez, Maria. (2019) Antall besøkende og kjøretøy i Geirangerområdet 2018. 2019. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (4/2019).

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-343-8.

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-343-8.

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-344-5.

Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni. (2015) Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. 2015. ISBN 978-82-7692-349-0.

Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni. (2014) Effektevaluering av INU-FSF – effektar for regionen, kommunane og bedriftene. 2014. ISBN 978-82-7692-333-9. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (47).

Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Bergem, Randi. (2014) Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. Rapportnr 55/2014. 2014. ISBN 978-82-7692-337-7.

Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen. (2014) Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Rapportnr. 5/2014. 2014.

Båtevik, Finn Ove; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte. (2013) Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft?. 2013. ISBN 978-82-7692-326-1.

Yttredal, Else Ragni; Ouff, Susanne Moen; Hanche-Olsen, Marte. (2013) Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Sluttrapport. 2013. ISBN 978-82-7692-324-7.

Bergem, Randi; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte. (2012) Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport II. 2012. ISBN 978-82-7692-318-6. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (25).

Ouff, Susanne Moen; Yttredal, Else Ragni. (2012) Boligsosialt arbeid og planlegging II. 2012. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (1).

Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen. (2012) Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane. 2012. ISBN 978-82-7692-317-9. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (24).

Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne. (2012) Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting. 2012. ISBN 978-82-7692-323-0. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (34).

Wird geladen