Else Ragni Yttredal

Avatar Yttredal

Dr. Else Ragni Yttredal

0.022 (144)

Meckenheimer Allee 166

53115 Bonn

PostDoc

- Sustainability Science

- Geiranger World Natural Heritage

- Norway, Europe

Else Ragni is also connected to the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Ålesund.

Mobile Phone Number: +47 41 61 34 03

Publications

YTTREDAL, E. R., TSCHORN, K. M. & LÖFFLER, J. (2024) From the Question How to Act in a Sustainable Manner, Back to the Question Why We Act Unsustainably. Ambio (accepted).

Yttredal, E. R. (2023) The Social Priorities in Unsustainable Development. An Empirical Approach. Dissertation (PhD). University of Bonn, Department of Geography. URL: https://hdl.handle.net/20.500.11811/10610 and https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-69626

Yttredal, E. R. & Homlong, N. (2022) Understanding the Blurry Picture of Tourism Expenditure in a Cruise Destination (Geirangerfjord – Norway). Tourism Today, 21.

Yttredal, E. R., Homlong, N. (2020) Perception of Sustainable Development in a Local World Heritage Perspective. Sustainability, 2020, 8825.

Yttredal, E. R., Homlong, N. (2020) Travel Format versus Nationality as Drivers of the Perception of Crowding in a Rural Tourist Destination. Athens Journal of Tourism, 7, 4.

Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen. (2016) Kva rolle spelar verdiar i samordning av det bustadsosiale arbeidet i kommunane?. Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.

Yttredal, Else Ragni. (2015) Statlig styring og regional innovasjonspolitikk. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.

Jakobsen, S. E., Byrkjeland, M., Båtevik, F. O., Pettersen, I. B., Skogseid, I., Yttredal, E. R. (2012) Continuity and Change in Path-Dependent Regional Policy Development: The Regional Implementation of the Norwegian VRI Programme. Norsk Geografisk Tidsskrift, 66, 3.

 

Reports

Tippett, Arron Wilde; Yttredal, Else Ragni; Strand, Øivind. (2020) Ecolabelling for tourism enterprises: What, why and how. 2020.

Yttredal, Else Ragni; Babri, Sahar; Diez Gutierrez, Maria. (2019) Antall besøkende og kjøretøy i Geirangerområdet 2018. 2019. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (4/2019).

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-343-8.

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-343-8.

Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie. (2019) Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet. 2019. ISBN 978-82-7661-344-5.

Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni. (2015) Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. 2015. ISBN 978-82-7692-349-0.

Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni. (2014) Effektevaluering av INU-FSF – effektar for regionen, kommunane og bedriftene. 2014. ISBN 978-82-7692-333-9. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (47).

Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Bergem, Randi. (2014) Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. Rapportnr 55/2014. 2014. ISBN 978-82-7692-337-7.

Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen. (2014) Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Rapportnr. 5/2014. 2014.

Båtevik, Finn Ove; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte. (2013) Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft?. 2013. ISBN 978-82-7692-326-1.

Yttredal, Else Ragni; Ouff, Susanne Moen; Hanche-Olsen, Marte. (2013) Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Sluttrapport. 2013. ISBN 978-82-7692-324-7.

Bergem, Randi; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte. (2012) Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport II. 2012. ISBN 978-82-7692-318-6. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (25).

Ouff, Susanne Moen; Yttredal, Else Ragni. (2012) Boligsosialt arbeid og planlegging II. 2012. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (1).

Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen. (2012) Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane. 2012. ISBN 978-82-7692-317-9. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (24).

Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne. (2012) Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting. 2012. ISBN 978-82-7692-323-0. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda (34).

Wird geladen